Hvis du var politiker…

Hvis vi skal ændre vores madvaner til gavn for miljøet, kan love om afgifter, tilskud, m.m. gøre en stor forskel. Derfor har politikerne stor magt og et stort ansvar. Men hvad ville du gøre, hvis du sad i Folketinget?

Her er en række forslag til ændringer, der kan få folk til at ændre deres madvaner – nogle er mere realistiske end andre.

Hvad taler for, og hvad taler imod hvert af forslagene? Kan du selv finde på andre forslag?

Jeres eget parti

  1. Lav jeres eget parti, som har fokus på bæredygtighed. I skal bruge et navn og et logo der viser, hvad partiet står for.
  2. Find tre mærkesager I vil kæmpe for, og som I mener kan skabe en mere bæredygtig madkultur.
  3. Lav to valgplakater for partiet. Det kan være en tegning eller et billede – husk at I også skal bruge et slogan.
  4. Diskuter jeres mærkesager med de andre grupper i klassen, og hvordan I vil få dem gennemført.

Høringsmøde

Inden et lovforslag kan vedtages, skal det sendes i høring. Det betyder, at berørte parter får mulighed for at komme med deres kommentarer til lovforslaget.

Vælg i klassen to af lovforslagene, der skal i høring.

Klassen deles nu ind i fire-seks grupper, der hver repræsenterer en af følgende aktører:

På mødet skal hver aktør først holde et fem minutters oplæg, hvor de fortæller, hvorvidt de er for eller imod forslaget og hvorfor. Dernæst skal I diskutere lovforslaget på tværs af de organisationer, I repræsenterer. Til sidst skal I beslutte, om lovforslagene skal vedtages eller ej.