Velkommen til det digitale læringsunivers for Mad og Miljø

Vi håber, at læringsuniverset kan inspirere dig til at leve mere bæredygtigt.

Når du besvarer spørgsmål eller uploader materiale i det digitale læringsunivers, vil dine besvarelser blive gemt. Både underviseren (som er oprettet som lærer i læringsuniverset) og udbyderen af materialet, Dansk Vegetarisk Forening, vil have adgang til besvarelserne. Anvendelse af det digitale læringsunivers henvender sig udelukkende til elever på 13 år og opefter, i det disse uden forældres samtykke, jf. persondatabeskyttelsesforordningen, kan oprette en profil med navn og e-mail for at få adgang til læringsuniverset. Alle som opretter en profil for at tilgå det digitale læringsunivers for Mad og Miljø kan efterfølgende få deres profil og besvarelser slettet ved at rette henvendelse til Dansk Vegetarisk Forening på: kontakt@vegetarisk.dk

Elevbesvarelser i materialet vil af Dansk Vegetarisk Forening blive anvendt til at følge udviklingen i unges spisevaner og madkultur, mens elevbesvarelserne giver lærerne mulighed for at se, om eleverne har forstået opgaverne, samt arbejde videre med disse i plenum eller i anden undervisning.

Der er opsat Google Analytics på denne hjemmeside. Dette værktøj bidrager til at opgøre, hvor mange som besøger og anvender siden.

Læringsuniverset indeholder også en elev- og en lærerevaluering. Disse to evalueringer får du adgang til, når du trykker på “mad-for-miljøet” logoet.

Når man klikker på elev- eller lærerevalueringen åbnes programmet SurveyMonkey, som anvendes som evalueringsværktøj. Elevbesvarelserne er anonyme, mens det for lærerevalueringerne vil være muligt at finde frem til læreren via angivelse af skole og klassetrin. Det er dog ikke intentionen, at disse oplysninger om lærerne tages i anvendelse.

Vores serviceleverandør SurveyMonkey befinder sig uden for EU/EØS. Det betyder, at vi deler de delvist henførbare personoplysninger, som du angiver i lærerevalueringen, med en modtager i et land uden for EU/EØS.

Delingen forudsætter dog, at:
• det pågældende land eller den internationale organisation har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau som fastslået af Europa-Kommissionen;
• der mellem os og den pågældende modtager af dine personoplysninger er indgået standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Europa-Kommissionen;
• den pågældende modtager er certificeret jf. artikel 42 i Persondataforordningen;

Ønsker du, som lærer, at din besvarelse bliver slettet i SurveyMonkey, kan du sende os en mail på kontakt@vegetarisk.dk.

Cookies

På hjemmesiden www.vegetarisk.dk, hvor der linkes til det digitale læringsunivers, anvendes der cookies for, at hjemmesiden teknisk kan fungere. Der er tale om såkaldte sessionscookies. Der indsamles ingen oplysninger om brugerens identitet med sessionscookies.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte os på kontakt@vegetarisk.dk