Velkommen til læringsuniverset Mad & Miljø.

Læringsuniverset er målrettet grundskolens 6. til 9. klasse og er et debatskabende og tværfagligt materiale og berører emner inden for geografi, samfundsfag og madkundskab. Læringsuniverset er tiltænkt som et pædagogisk og didaktisk værktøj til at øge elevernes læring af disse emnerne gennem inddragelsen af it og medier.

Læringsuniverset bearbejder på en let og forståelig måde store globale emner og sætter dem i relation til vores egen hverdag og gør dem herved nære og aktuelle. Netop fordi den mad vi spiser er en så integreret del af vores dagligdag, er det en unik indgangsvinkel til at forstå og lære om problemstillinger som miljø og klimaforandringer.

Du bevæger dig rundt i læringsuniverset fra temaoversigten, hvor du finder alle temaerne i læringsuniverset. Når et tema er gennemgået af eleven trykkes på knappen ‘Færdig’, hvorefter temaet på temaoversigt kommer til at figurere med et grønt hak og man kan se elevens besvarelse i elevoversigten.

Materialet bag læringsuniverset er udarbejdet af Dansk Vegetarisk Forening i samarbejde med lærere, herunder særligt lærere med linjefag i samfundsfag og geografi Pia Lykke Kongsgaard og Elsebeth Sass samt antropolog Rune-Christoffer Dragsdahl, som har speciale og ph.d. i landbrug og madkultur og blandt andet har undervist i bæredygtig fødevareproduktion samt været ansat hos FNs fødevare- og landbrugsorganisation.

Selve udviklingen af baggrundsmaterialet er sket med støtte fra Kultur- og Miljøstyrelsen, mens læringsuniverset er udarbejdet med støtte fra Undervisningsministeriet.

I Dansk Vegetarisk Forening mener vi, at det er vigtigt, at alle får en forståelse for, hvordan man selv kan være med til at gøre en positiv forskel for miljøet. Både fordi vi alle har et ansvar for at passe på vores planet, men også fordi det at forstå og selv bidrage i hverdagen kan give positivt engagement og deltagelse i miljødebatten – en sag, der ellers ofte får folk til at tabe pusten og tro, at enkelte personers bidrag ikke nytter.

Rigtig god fornøjelse!