Tema 5: Landbrugsjorden

En af konsekvenserne ved det store foderbehov er, at Danmark er det mest intensivt dyrkede land i verden. Og 80 % af Danmarks landbrugsareal bruges til foderproduktion.

Tidsforbrug:
1-2 lektioner

Opgaver:
Ville du selv kunne undvære kød? (Opgave 1-3, diskussionsopgaver, 10 -15 min) Forestil dig, at du var landmand (Diskussionsopgave med store spørgsmål)

Læringsmål:

  • Eleverne forstår og kan forklare begrebet biodiversitet, og hvorfor det er vigtigt
  • Eleverne kan sætte deres eget forbrug i relation til en bredere problemstilling
  • Eleverne kan se miljøproblematikken fra flere sider

Læs mere:
Sådan ligger landet… Tal om landbrug 2017 – af Dyrenes Beskyttelse & Danmarks Naturfredningsforening – https://www.dn.dk/om-os/publikationer/sadan-ligger-landet/

Miljøstyrelsen – Biodiversitet: https://mst.dk/natur-vand/natur/biodiversitet/

Forberedelse:
Find eksempler på, hvorfor biodiversitet er vigtigt.