Tema 3: Madspild

Temaet berører, hvor meget mad vi danskere smider ud, og kan samtidig sættes i relation til det efterfølgende tema, der omhandler det skjulte mad- spild, der foregår ved at producere kød, fordi der går langt mere mad til spilde i processen som foder, end man får produceret som kød i sidste ende.

Tidsforbrug:
1-2 lektioner

Opgaver:
Diskuter jeres eget madspild, og hvordan det kan mindskes (to og to, 15 min)
Skriv en artikel om en miljøproblematik (individuelt eller i små grupper; tidsforbruget vil afhænge af elevernes forhåndsviden om interview og artikelskrivning, samt om eleverne skal i ”marken” for at lave interview)

Læringsmål:

  • Eleverne kan sætte sig selv i relation til en større problematik Eleverne kan kommunikere viden om emnet

Læs mere:
”Madspild i Danmark” af Landbrug og Fødevarer Stop Spild af Mad: www.stopspildafmad.dk

Forberedelse:
Tjek hjemmesiden om madspild. Forbered en kort introduktion til interviewteknik – åbne/lukkede spørgsmål. Forbered evt. et kort oplæg om artikelgenren.