Tema 10: Bæredygtig fremtid

Det sidste afsnit er ikke et egentligt tema, men nogle afsluttende opgaver, hvor eleverne får mulighed for at arbejde med mad og miljø på et samfunds- mæssigt plan.

Tidsforbrug:
2-3 lektioner

Opgaver:

Jeres eget parti (Eleverne skal danne deres eget parti og lave materialer til det)

Forestil dig, at du var politiker (Eleverne skal diskutere forskellige politiske udsagn, der har konsekvenser for miljø, økonomi og dyrevelfærd m.v.)

Høringsmøde (Gruppearbejde. Eleverne skal agere interesseorganisationer og argumentere for et lovforslag. Tidsforbruget afhænger meget af, hvor meget eleverne skal sætte sig ind i de forskellige organisationer.)

Læringsmål:

  • Eleverne kan reflektere over samfundsmæssige løsningsforslag på problemstillingen
  • Eleverne får kendskab til forskellige aktørers interesser i problemstillingen
  • Eleverne kan debattere og argumentere for en sag fra forskellige synspunkter

Læs mere:

Forberedelse:
Hav evt. et par forslag til lovforslag i baghånden. Tjek evt. interesseorganisationernes hjemmesider for at sikre, at eleverne kan finde informationer om de valgte emner.