Madspild sker alle steder, hvor der arbejdes med fødevarer: i landbruget, fiskeriet, fødevareindustrien, butikkerne, restauranterne og i private hjem.

Træk i scroll-baren nedenfor og bliv klogere på fødevarernes rejse.

Allerede når fødevarerne produceres og forarbejdes, går en stor del til spilde.

Danmark har et årligt madspild på 716.000 tons
Ud af det samlede madsplid spildes 14 % i produktionen (100.000 tons) og 19 % spildes under forarbejdning (133.000 tons)

Dernæst går en masse til spilde i butikkerne og restauranterne.

23 % spildes i butikkerne (163.000 tons)
8 % spildes i institutioner, storkøkkener, hoteller og restauranter (60.000 tons)

Men allermest går til spilde derhjemme.

Faktisk smider hver eneste dansker i gennemsnit 47 kg spiselig mad ud hvert år.
36 % spildes i den private husholdning (260.000 tons)

Alene i Danmark smider vi hvert år omkring 716.000 tons mad ud.

Det svarer til vægten af næsten 5.000 blåhvaler. Mad der i stedet kunne være blevet spist.

i

Miljø- og Fødevareministeriet. 2017. Food waste prevention in Denmark: Identification of hotspots and potentials with Life Cycle Assessment. https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2017/04/978-87-93529-80-9.pdf

Skriv en artikel

I skal skrive en artikel med et interview til lokalavisen eller skolebladet. Interviewet skal handle om mad, miljø og bæredygtighed.

Find først en, som kunne være interessant at interviewe. Det kan være en I kender, eller en der ved meget om mad eller miljø. I kan også interviewe hinanden i klassen.

File name:

File size:

Diskuter

1. Smider I meget mad ud hjemme hos jer?

2. Hvilken slags mad smider I mest ud af?

3. Hvad kan man gøre for at smide mindre mad ud?

4. Vælg en madvare I tit smider ud og diskuter, hvad man kan gøre i stedet.