Dyrefoder

Der er mange måder, man kan tænke over miljøet, når man handler ind.

Du har nok hørt om økologi og har set det røde Ø-mærke. I økologisk landbrug bruger man færre giftstoffer og prøver på forskellige måder at beskytte naturen. Du kan hjælpe miljøet ved at købe økologisk, men faktisk er det mængden af kød, der har størst betydning for miljøet.

Madspild i produktionskæde

Foder til produktionsdyrene er den skjulte madspild.

Når man bruger afgrøderne til at fodre produktionsdyrene, går der en masse ressourcer tabt, som kunne have været brugt til menneskeføde.

Globalt produceres der hver dag afgrøder svarende til 4.600 kalorier (kcal) pr. person.

I forbindelse med høsten går noget af dette tabt, inden høsten distribueres videre.

Yderligere går tabt i produktionen af kød og mælk, fordi produktionsdyrene spiser en masse foder.

Til sidst  går en del tabt i forretninger og hjemme hos folk. Disse sidste kalorier, der går tabt, er det man normalt betegner som madspild (mad, der var beregnet til menneskeføde).

Sæt høstudbytte til 4.600 kalorier og prøv så at gætte, hvor mange kalorier der er tilbage efter høsten, og efter produktion af kød og mælk, og til sidst hvad der er tilbage.

Søjlerne kan justeres op og ned.

i

UNEP: United Nations Environment Programme. 2010. Green Economy – A Brief For Policymakers on the Green Economy and Millennium Development Goals, s. 26.

4000
2800
2000
Se resultat

Økologisk eller konventionelt landbrug

Kender du forskellen på økologisk og konventionelt landbrug?
Træk og placér brikkerne med udsagn under den rigtige kategori.
Der skal være 3 udsagn under hver kategori.

1. Afgrøderne må sprøjtes med kunstige bekæmpelsesmidler mod sygdomme og skadedyr
2. Afgrøderne må gødes med kunstgødning
3. Ukrudt må fjernes med kunstige bekæmpelsesmidler
1. Jorden dyrkes i samspil med det omgivende miljø, så omgivelserne påvirkes mindst muligt
2. Levesteder for vilde planter og dyr bevares bedst muligt
3. Balance, mangfoldighed og alsidighed er vigtige begreber i det økologiske jordbrug, og fokus er på at bevare og forbedre jordens frugtbarhed

 

Beskriv fordele og ulemper ved økologisk landbrug

Fra mark til mund

Det er det store forbrug af foder til produktionsdyrene, der er den største årsag til, at kød er skidt for miljøet. Det kræver vand, landjord og gødning at dyrke så meget foder. Men hvor meget foder kræver det egentlig at producere 1 kg kød?

Fra mark til mund

Der er mange ting, der spiller ind, når madvarer påvirker miljøet.

  1. Vælg to madvarer – en grøntsag og en type af kød.
  2. Beskriv i tekstfeltet, hvor de to madvarer produceret.
  3. Hvad kræver det at fremstille de madvarer du har valgt – lige fra marken til det ligger på tallerkenen? Det kan for eksempel være foder, maskiner, sprøjtemidler og mange andre ting.
  4. Lav en plakat eller tegning, der viser madvarens rejse og de ressourcer, der kræves undervejs.

 

Det kræver meget vand, landjord og gødning at dyrke foder. Der er mange beregninger af, hvor meget foder der går til at producere et kilo kød. Det varierer meget, alt efter hvordan kødet produceres og hvor i verden.

Foderforbrug

Hvis man sprang kødet over, kunne man nøjes med at dyrke langt mindre og stadig have samme mængde mad. Selv fisk kræver rigtig meget foder, fordi cirka halvdelen af de fisk, vi spiser, bliver opdrættet i dambrug, hvor de blandt andet bliver fodret med soja.

Prøv at justere på søjlerne (op og ned) så højden af hver søjle svarer til, hvor mange kg foder det kræver at producere 1 kg mad.

Hvor mange kg foder går der for eksempel til at producere 1 kg oksekød?

2.00
4.00
7.00
Se resultat