Et land af foder

For at lave foder til produktionsdyrene, skal der bruges store arealer af landbrugsjord.

I Danmark er 60 % af vores areal dækket af landbrug*. Altså over halvdelen af landet.

Og ud af alt det, der dyrkes, bliver 80 % brugt til foder til produktionsdyrene. Det er endda, selvom vi også importerer flere millioner tons foder fra udlandet.

Det store opdyrkede areal gør Danmark til verdens mest intensivt dyrkede land.

Det er blandt andet et problem, fordi der næsten ikke er plads til den vilde natur.

Mangfoldigheden af forskellige dyr og planter kaldes “biodiversitet”. I Danmark, som i mange andre lande, er biodiversiteten faldende.

Det betyder at dyre- og plantearter forsvinder. Og jo færre forskellige arter, jo mere sårbar bliver naturen over for sygdomme og voldsomt vejr.

Det går til sidst også udover vores produktion af mad.

 

Hvordan bruger vi landbrugsjorden i danmark?

Skrab og vind
I Danmark er 60 % af vores areal dækket af landbrug. Rigtig meget af det, der bliver dyrket – faktisk hele 4/5 – er foder til vores landbrugsdyr. Og det er endda, selvom vi også importerer flere millioner tons foder fra udlandet.

Tillykke! Det gør Danmark til det mest intensivt dyrkede land i verden.

Men er det en god ting?

Kødproduktion

Danmark er det land i verden, som producerer mest kød pr. indbygger. Det giver jobs, og vi tjener penge på at sælge det til udlandet.

Hvis vi producerer mindre kød, vil det for eksempel betyde, at svinebønderne og de ansatte på slagterierne mister deres arbejde. Det vil også betyde, at Danmark tjener færre penge på at sælge kød til udlandet.

Hvordan kan vi passe på miljøet, uden at det går ud over folks job og Danmarks eksport til udlandet? Kan det overhovedet lade sig gøre?

Forestil dig at du var landmand

Hvad er vigtigst jobs og økonomi eller miljøet?

Beskriv i feltet nedenunder.