Tema 7: Drivhusgasser

Klimaforandringer er et af de helt centrale emner i miljødebatten, og også her er kødproduktionen en af de største syndere.

Tidsforbrug:
1-2 lektioner

Opgaver:
Miljømadpyramiden (Eleverne skal bruge tabellerne i materialet til at løse opgaven.) Dit eget CO2-udslip (Eleverne skal udregne måltiders CO2-forbrug.)

Læringsmål:

  • Eleverne kan analysere forskellige fødevarers og måltiders CO2-udslip Eleverne kan redegøre for drivhuseffekten
  • Eleverne kan aflæse tabeller og opstille figurer
  • Eleverne kan sætte deres eget forbrug i relation til en global problemstilling

Læs mere:
Om drivhuseffekten og klimavenlig mad m.v. på https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/sadan-pavirker-din-mad-klimaet

Forberedelse:
Find et billede af madpyramiden. Tjek og afprøv selv CO2- beregneren på www.unileverfoodsolutions.dk/inspiration-til-kokke/baeredygtighed/CO2-beregner.html