Tema 4: Dyrefoder

Ressourcespildet i kødproduktion er en af de væsentligste årsager til, at kød udgør så stor en miljøbelastning, fordi det skaber en uforholdsmæssigt stor produktion i forhold til outputtet. Dette er fokus i tema nummer fire.

Tidsforbrug:
2-4 lektioner

Opgaver:

Økologi eller konventionelt landbrug (Opgave 1 og 2. Eleverne kan evt. læse om forskelle på økoligiske og konventionelle fødevarer her: https://xn--madformiljet-4jb.dk/wp-content/uploads/2021/12/p171204-oeko-vs-konventionelt-elevark-hab-2.pdf

I små grupper kan de finde information om forskellige typer af landbrug, diskutere reglerne og fremlægge for klassen)

Fra mark til mund (Opgave 1-2. Opfordr til hurtigt valg eller at have to fødevarer med, som eleverne skal finde produktionssted på.)
Fra mark til mund (Opgave 3-4. Eleverne skal beskrive de to fødevarers vej fra mark/ stald til mund. Kan være tidskrævende afhængigt af detaljeringsgrad, men til gengæld meget illustrativt i sidste ende. Den grafiske fremstilling giver mulighed for, at den ikke-boglige elev kan bidrage konstruktivt til det endelige produkt.)

Læringsmål:

  • Eleverne har viden om det ressourcetab, der sker i kødproduktion
  • Eleverne kan aflæse tabeller
  • Eleverne kan skelne mellem forskellige typer landbrug og forstå konsekvenserne for miljøet Eleverne forstår og kan identificere produktionskæders forskellige led
  • Eleverne kan illustrere fødevarers vej fra jord til bord

Læs mere:

Forberedelse:
Kend forskellen på økologisk og konventionelt landbrug. Vælg evt. to fødevarer, som du kender produktionsvejen på, og vælg evt. at undervise om det og så nøjes med at lade eleverne lave illustrationen i opgave 4 – afhængigt af klasse, tid og kompetencer.