Tema 1: Indledning til Mad & Miljø

Indledningen slår tonen an, forklarer emnets relevans og et af de helt centrale begreber: Bæredygtighed.

Tidsforbrug:
20-30 min

Opgave:
(diskussion to og to – opsamling i plenum)

Hvordan tror du, at den mad, som vi spiser, påvirker miljøet? Hvilke madvarer, tror du, påvirker miljøet mest? Og hvorfor?

Læringsmål:
Eleverne aktiverer egne forforståelser om mad og miljø

Læs mere:
www.vegetarisk.dk/baeredygtighed
Forberedelse:
Orienter dig i emnet