Tema 2: Kødkultur

Temaet sætter fokus på, hvordan vi spiser herhjemme, og at der er store kulturelle forskelle på, hvordan man spiser rundt omkring i verden. Det understreger, at det ikke er naturgivent, at man spiser som man gør, men i høj grad er kulturelt, historisk og samfundsmæssigt bestemt.

Tidsforbrug:
1-2 lektioner

Opgaver:
Hvordan spiser du selv? (Spørgsmål 1-5. Eleven skal anskue sin egen madkultur) Hvordan spiste din familie? (Spørgsmål 6-10. Eleven skal undersøge familiens mad- kultur i to generationer. Findes der ikke bedsteforældre, eller bliver opgaven for omfattende, kan der evt. hentes informationer om tidligere generationers mad på Nationalmuseets hjemmeside: http://kokkepigen.natmus.dk/) Hvorfor spiser vi, som vi gør? (Spørgsmål 1-3. Eleven skal aflæse et verdenskort og forholde sig til forskellige landes kødforbrug. Sammenhold det evt. med et verdenskort over landenes bruttonationalprodukt (BNP). Det kan du finde her: https://www.globalis.dk/Statistik#group-by-goal)

Forestil dig, at du boede på Grønland (Spørgsmål 1-5. Oplagt til samtale i grupper eller i plenum).

Læringsmål:

  • Eleverne kan sætte sig selv i relation til en global problemstilling
  • Eleverne kan identificere historiske og geografiske forskelle på, hvordan man spiser Eleverne kan aflæse emnekort
  • Eleverne kan indsamle og behandle data
  • Eleverne kan identificere sammenhænge mellem sociale, kulturelle og økonomiske forhold på den ene side, og den mad vi spiser på den anden.

Læs mere:
https://www.globalis.dk/Statistik#group-by-goal

Forberedelse:
Bed evt. eleverne om at nedskrive, hvad de spiser i ugen op til projektet går i gang, så spares der en masse tid.