Tema 9: Transport

Transport af fødevarer spiller også ind, når man skal forstå, hvordan mad påvirker miljøet, og det er ofte de elementer, der bliver fremhævet. Dog betyder det langt mindre, end hvordan vi rent faktisk producerer vores madvarer, og selvom opvarmning i drivhuse også øger CO2-udledningen, er begge dele faktorer, der påvirker langt mindre, end når man producerer kød.

Tidsforbrug:
1-2 lektioner

Opgaver:

Hvor kommer maden fra? (Eleverne skal gennemgå en række madvarer og tegne oprindelsesland ind på et verdenskort.)
Årstidens frugt og grønt. (Opgave 1-2. Eleverne skal finde frem til og tegne årstidernes frugt og grønt. Opgave 3-4. Eleverne skal finde og lave madretter efter årstiden.) Klassens kogebog (Eleverne skal eksperimentere med egne bæredygtige opskrifter og samle dem i bog. Husk at de skal være strukturerede, så de efterfølgende kan skrive opskrifterne ned.)

Gør livretten grøn (Eleverne skal gøre kendte retter grønnere. Hvis de skal lave opskrifterne, så sørg for at have købt alternativer til kød hjem – f.eks. bælgfrugter, tofu o.l.) Hvordan kan man selv spise mere bæredygtigt? (En opsamling på det lærte)

Læringsmål:

  • Eleverne kan sætte forskellige forureningskilder i relation til hinanden
  • Eleverne kan identificere råvarer ud fra oprindelse og sæson
  • Eleverne kan analysere fødevarers miljøpåvirkning
  • Eleverne bliver reflekterende i forhold til kødforbrug og årstidsgrønt i madretter

Forberedelse:
Find frugter og grøntsager i sæson: https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/mad-og-indkoeb/vaelg-dansk-frugt-og-groentsager-i-saeson