Tema 6: Vand

Vand er en knap ressource, og den animalske produktion er den største vandforbruger globalt set – og samtidig den største kilde til vandforurening. Også verdenshavene lider under bl.a. overfiskning.

Tidsforbrug:
2-3 lektioner

Opgaver:
Diskuter dit eget vandforbrug (Opgave 1-3. Diskussion og refleksion. 15 min.)
Det skjulte mad- og vandspild (Opgave 1-2. Individuelt eller gruppearbejde. 30 min. Vælge evt. færre opskrifter per elev eller lad dem løse opgaven i grupper.)
Din gode ven spiser ikke længere kød (Diskussionsopgave 15 min.)
Lav jeres egen reklame (Vælg selv medie og tidsforbrug)
Indkøbsturen (Diskussion 15 min.)

Læringsmål:

  • Eleverne kan aflæse og forklare tabeller
  • Elever kan redegøre for forskellige miljøproblematikker
  • Eleverne kan sætte deres eget forbrug i relation til en global problemstilling Eleverne kan analysere et måltids miljøpåvirkning
  • Eleverne kan forstå måltidet som del af en social kontekst
  • Eleverne kan identificere centrale argumenter for at spise mindre kød og formidle dem bredt

Forberedelse:
Vælg og medbring det antal opskrifter, som eleverne skal arbejde med, eller lad dem vælge deres yndlingsret. Forbered evt. oplæg om reklamer/argumentation/målgrupper.